E-line助焊剂去除维护清洗剂

产品代码 产品描述 产品规格 包装规格
1621-G E-LINE 清洗剂 - 1 加仑 1 gal (3.8L) 1
1621-5G E-LINE 清洗剂 - 5 加仑 5 gal (19L) 1
1621-54G E-LINE 清洗剂 - 54 加仑 54 gal (205L) 1
强劲高效,却非常经济的基于烃类化学物的助焊剂清洁剂。可免除刷洗,擦洗等繁琐工序,节省时间和材料成本。功能强大是清洁敏感塑料理想产品,无残留无铅制程有效,无臭氧损耗